Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear
Bilde-Kvænangsfjellet-E-6

Planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet er vedtatt

Kvænangen kommunestyre vedtok i møte den 27.04.2016 i sak 12/16 planprogrammet for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet. Vedtaket lyder som følger: "Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn-Karvik inkludert tre tuneller." Utskrift av møteboka laster du ned HER. Vedtatt planprogram laster du ned HER. For mer informasjon om planprosjektet se: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvanangsfjellet.

linjal-og-kart

Høring på kommuneplanens arealdel for Kvænangen

I medhold av plan og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 1. desember. Det skal avholdes to åpne høringsmøter: 17.november kl. 18.00 - 20.00 i Næringshagen på Sørstraumen og 19. november kl. 18.00 - 20.00 på Flerbrukshuset i Burfjord. Høringsinnspill og merknader kan sendes på e-post til post@kvanangen.kommune.no eller sendes pr. post til Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161 Burfjord.

Anker

Vedtatt kystsoneplan for Kvænangen

Kommunestyret vedtok kystsoneplan for Kvænangen i møte 11.03.2015 og 29.04.2015. Planens hoveddokument består av kart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

Planer

Her legges planbeskrivelser