Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

  • glemmer nylige hendelser
  • gjentar historier
  • forvirring i forhold til tid og sted
  • problemer med å gjenkjenne folk
  • glemmer innlærte ferdigheter
  • har fått forsterkede personlighetstrekk
  • svekket dømmekraft
  • problemer med å klare seg selv i hverdagen
 
Hvorfor er demensutredning viktig?
 · Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
· Vurdering av medisiner
· Legge til rette hjemmesituasjonen for personer med demens
og pårørende.
· Sette i gang tiltak til riktig tid
 

 

Demensteamet kan tilby:
 - Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og
     utredningssamtale.
 -Kartlegging av behov for hjelp.
Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt
sikkerhet.
Oppfølging av pasient og pårørende.
Initiativ til å starte individuell plan.
Veiledning til pårørende og helsepersonell.
 
 Hvem kan ta kontakt med oss?
 - Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktet kontakt
 - Helsepersonell i kommunen
 - Fastleger

Demenskoordinator, Kari Eva Eide ønsker dere hjertelig velkommen innom Gargo Sykehjem, hvis dere har spørsmål om demens, eller om dere ønsker informasjon om demens og hvordan vi kan kartlegge hjelpebehovet.   Kari Eva jobber også som avd. leder på skjerma avd.

Det er bare å komme innom!

Demensteamet består av:

Demenskoordinator: Kari Eva Eide

Lege: Dr. Kjell Nysveen

Hjemmesykepleien: Ann Mari Jonassen, hjelpepleier i hjemmesykepleien

Skjerma avd.: Siv  Ragnhild Jenssen, hjelpepleier 1

Demensteamet kan tilby samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale. Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon
 
Telefon: 77 77 90 60 eller mobil 98 24 46 60.
 
 
Adresse: 9161 Burfjord
 
Konsulent Rolf Bjarne Jørgensen kan kontaktes på tlf 77 77 90 26 dersom man har spørsmål om kontortiden for koordinatoren.
 
Telefon til servicekontor i kommunen: 77 77 88 00
 Informasjon om demens: