Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune

Det nærmer seg slutten på kartleggingsarbeidet i Kvænangen kommune og vi ønsker din tilbakemelding.

 

Høringen av informasjonen som er tatt fram gjennom friluftskartleggingen er ikke obligatorisk, men gjøres for å få en god kvalitetssikring av områdene fra alle som har mulighet å bidra med sin lokalkunnskap. Et viktig mål med kartleggingsarbeidet er nemlig å produsere et kunnskapsgrunnlag som alle som bruker friluftsområdene kan kjenne seg igjen i.

Er det friluftslivsområder som du mener mangler helt, som viktige utfartsområder langs sjøen eller ett mye brukt, men lite grøntområde midt blant bolighusene i bygda? Er det informasjon som mangler i beskrivelsen av ditt turområde, kanskje en gapahuk, en viktig og godt brukt tursti, den lokale sosiale møteplassen i utmarka, den lokale postkassetrimmen, påskerennet eller det at bygdas barn har en viktig og yndet lekeplass i skogen? Eller er du uenig i noen verdsettingskriterier - som har påvirket den endelige verdsettinga?

Gi skriftlig tilbakemelding til Kvænangen kommune innen 23.02.20.

  • Endringer eller tilføyelser av områder/kartpolygon må tegnes inn nøyaktig på kart som legges ved tilbakemeldingen med beskrivelse av området. 
  • Ved uenighet i verdsettingen, må forslag til ny verdsetting begrunnes med støtte i verdsettingskriteriene i veileder M98, Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.

Hoveddokument og kart:

 


Høringsperioden er avsluttet., Det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Uttalelse til saken

Uttalelsen blir synlig nedenfor. Uttalelser som gjelder Kvænangen kommune sine plansaker blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep blir slettet.

  • Hei. Vi lure på om denne kartleggingen gjelder offentlige turområder. Vi har en rekreasjonsområde på våre private eiendom som brukes av stor familien. Må vi tegne det inn på kartet. Vi har du landbrukseiendom og ønsker ikke en offentlig turløype. Vi har egen traktor vei som går ved hugge plass. Der vi henter ved til 4 husstander. Vi har en samlingsplass for ved vi hugger på sommeren. Der oppholder vi oss mye på sommeren, også om vinteren. Spørsmålet er da om vi trenger å få det med på kartet. Dette er privat grunn. På forhånd takk.
    Vennlig hilsen Unni Johansen og Alfon Jakobsen, Stajordveien 314, Burfjord

    2020-02-03 17:34:25
    [Svar]
Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Friluftsområder