Vær oppmerksom på følgende:

  1. Dersom boligen er leid ut, ber vi om at leietaker blir informert om ny adresse.
  2. Folkeregisteret har erfaring med at det i enkelte tilfeller ikke er samsvar mellom registret bostedsadresse og ny vegadresse. Dette kan skyldes manglende flyttemelding. Er det mistanke om dette, kontakt Folkeregisteret på telefon 80080000 eller skattnord.folkeregister@skatteetaten.no

  3. Adresseendring må boligeier, leietaker eller fester, selv gjøre til sine kontakter. F.eks på et ukebladabonnement. Dette gjelder ikke offentlige kontakter som f.eks banker, Nav, etc.

    Med vennlig hilsen Jan Inge Karlsen, Etatsleder næring, utvikling og teknisk, Direkte innvalg:77778841. Mobil:40405620

    jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no