I ettermiddag la regjeringen frem retningslinjer for hvordan skolene skal håndtere COVID-19 i ukene etter påske. Det er en felles nasjonal strategi at elever fra 1.- 4. trinn skal tilbake på skolen 27.april. 
Digital undervisning vil ha oppstart 15.april. I tidsrommet etter påske så må vi på KVBU bruke noe ekstra tid på å legge tilrette for at oppstarten på skolen, til elever og ansatte, skal være i tråd med helsedirektoratets anbefalinger. Veileder fra direktoratet for hvordan dette arbeidet skal implementeres på skolene skal være klar innen 16. april. Mer informasjon kommer. God påske. Hilsen Charlotte Skum, rektor.