Status per 16.03.2020 kl 09:00
Antall smitta: 0
Antall som testes: 8  

Gjeldende tiltak:

 • Skoler, barnehager, kulturskole og voksenopplæring stenges fra og med i morgen fredag 13/3 og i første omgang fram til 29/3. Ny vurdering gjøres senere.
   
 • Besøksstopp ved Gargo sykestue og sykehjem og TU. Alle som ikke absolutt må på besøk til Gargo, TU, Hybelhuset og Lukas anbefales å ikke komme. Kun helt nødvendige besøk vil bli tillatt, og skal avtales på forhånd med leder for sykehjem/institusjon.
   
 • Beskyttelse av hjemmeboende. Mange av innbyggerne som mottar helse- og omsorgtjenester i sine hjem har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Risikofaktorer i denne sammenheng er alder over 65 år og underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon). Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen. Det er derfor viktig å beskytte hjemmeboende i risikogruppen, samt unngå at helsepersonell blir smittet.
   
 • Vurder nødvendighet av fysiske besøk. Pårørende og venners besøk til personer i risikogrupper må begrenses så mye som mulig. Vi oppfordrer pårørende og andre som ønsker å besøke spesielt utsatte om å legge til rette for å benytte telefon og andre digitale kommunikasjonsmidler for å holde kontakt.
   
 • Husk å etterleve hygienetiltakene – håndvask med såpe, håndsprit og andre smittetiltak. Følg oppdatert informasjon på FHI.NO. Før fysiske besøk anbefales det å gjennomføre en egenvurdering – som innebærer både å vurdere om besøket er helt nødvendig, om man har symptomer eller har vært på reise utenfor Norden de siste 14 dagene.
   
 • Kommunehuset er stengt for publikum. Det innføres hjemmekontor i så stor grad som mulig. Kun telefonkontakt. Biblioteket stenges.
   
 • Arrangementer. Alle arrangementer i offentlig regi stenges, f.eks frisklivssentralen, gruppeaktiviteter, mm.
   
 • Alle sammenkomster forbys, dette gjelder bryllup, bursdager, sosiale sammenkomster som samler folk fra ulike husstander etc. Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i grende- klubb- eller forsamlingshus. Dette gjelder inntil videre. 
   
 • Reiser. Alle jobbreiser avlyses med mindre de er kritisk for drift av kommunen. Innbyggerne frarådes reiseaktivitet inn og ut av kommunen. Utenbygds innbyggere frarådes å komme til Kvænangen kommune.
   
 • Overnattings- og reiselivsbedrifter skal stoppe sine aktiviteter fra og med mandag 16. mars kl 0800 til og med 15. april. Kvænangen kommune v/kriseledelsen og kommuneoverlegen har besluttet ytterligere tiltak som en del av den nasjonale dugnad for å hindre smitten av Koronaviruset.
  Vedtaket er fattet av smittevernlegen og er besluttet med hjemmel i smittevernloven § 4-1: Overnattings- og reiselivsbedrifter skal stoppe sine aktiviteter fra og med mandag 16. mars kl 0800 til og med 15. april. Dette gjelder f.eks: aktører som tilbyr guidede turer (hundekjøring, hester, snøscooter, ski, truger etc), båtturer og andre aktiviteter i grupper.
 • Stenge/begrense anløp til kaia (unntatt rutebåten og lokale fiskere) ved informasjon på kaia.
   
 • Legekontor, fysio, ergo og helsestasjon er åpne. Begrensning med at ingen med øvre luftveisplager (hoste, vond hals, snue), får møte opp verken hos lege, fysioterapeut, ergo eller helsestasjon. All timebestilling tas over telefon.
   
 • Generelt sett oppfordres alle til å minimalisere sosial kontakt i tiden framover.
   
 • Alle som har vært i fylker sør for Nordland skal holde seg i karantene i 14 dagerDette gis tilbakevirkende kraft til de som har kommet hjem etter 9. mars. Det vil si at kom du hjem 12 mars, skal du være i karantene fra 12.mars og 14 dager framover i tid, altså til 26. mars.
  (Rådet gjelder nå uansett varighet på plassen altså mindre enn 24 timer, men gjelder likevel ikke for transittopphold på flyplass i fylkene)

   
 • Følgende personer skal i karanteneles her.  Les om hva hjemmeisolasjon vil si her.
   
 • Alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon (snørring, vondt i halsen, tungpustethet eller hoste) bes ta hensyn og vise respekt for situasjonen og vi anmoder disse om å holde seg hjemme. Folkehelseinstituttet har bedt folk med indikasjon på akutt øvre luftveissyptomer om å opptre som om de er i "karantene" fram til ett døgn etter du er symptomfri. Les her om hvor små syptomene kan være
   
 • Egne regler for helsepersonell: Helsepersonell skal kontakte sin nærmeste leder og avklare om de skal testes og i karantene for covid-19. Det gjøres en individuell vurdering av smittevernlegene i Kvænangen. Følg beskjed fra disse.
   
 • Personer med fritidsbolig/hytte i Kvænangen skal ikke komme til Kvænangen jf forskrift om karantene, isolasjon og forbud om opphold på fritidseiendommer §5Helsetjenesten er dimensjonrert for å håndtere det antall fastboende som er i de enkelte kommuner. De som ikke etterkommer dette kan påregne å få besøk av sivilforsvaret.
   
 • Kvænangen kommune ønsker at INGEN som ikke MÅ komme til Kvænangen, kommer. Den generelle oppfrdringa er å bli der du er. 
   
 • Butikker oppfordres til å begrense antallet kunder i butikken. Det vil si at alle skal kunne bevege seg med ca. 1 meters avstand til andre. Butikkene oppfordres til å etablere et køsystem hvor folk er i bilene sine fram til de slippes inn. 
   
 • Innbyggere oppfordres til å holde avstand fra alle som ikke er en del av egen husholdning. Unngå særlig kontakt med de som er i risikogrupper
   
 • Alle møter og kontakt som må skje, bør skje gjennom telefon, skype eller andre hjelpemidler som hinder fysisk kontakt
   
 • Vi har fått tilbakemelding om at enkelte ikke har fått informasjon sendt ut via SMS til alle hustander. Vi har ikke kapasitet eller mulighet til å rette opp i dette nå, men oppfordrer alle til å ta en telefon og informere de man er usikker på om har fått informajson (IKKE reis på besøk til vedkommende). Dette er en dugnad og skal alt fungere er vi avhengig av at alle bidrar.
   
 • Til alle våre innbyggere som er på reise i utlandet. Regjeringen jobber nå med å få alle nordmenn som ønsker å komme hjem tilbake. Følg råd fra reise- og/eller flyselskap. Når du kommer til Norge og Kvænangen skal du rett i karantene. Ikke innom butikk eller andre steder. Kommunen vil kunne være behjelpelig med å få distrubuert varer o.l. slik at du har mat og andre nødvendige artikler når du kommer hjem. Ta foreløpig kontakt med nummer oppgitt under. Det vil komme ny kontakt og organisering av frivillighet så snart som mulig. Vi anbefaler våre innbygger i utlandet om å registrere at de er i utlandet slik at utenriksdepartementet kan få tak i dem.