• Alle som har vært i Oslo, Viken, Rogaland, Vestland eller Agder fylke skal holde seg i karantene i 14 dager. Dette gis tilbakevirkende kraft til de som har kommet hjem etter 9. mars. Det vil si at kom du hjem 12 mars, skal du være i karantene fra 12.mars og 14 dager framover i tid, altså til 26. mars.
  (Rådet gjelder nå uansett varighet på plassen altså mindre enn 24 timer, men gjelder likevel ikke for transittopphold på flyplass i fylkene)
 • Alle som er syk med øvre luftveisplager, skal i karantene i 14 dager. Øvre luftveisplager vil si vondt i halsen, snørrete og hoste. HUSK: syptomene på covid-19 er ofte milde.  RÅDET UTGÅR. Følgende gjelder: 
 • Følgende personer skal i karantene, les her. Alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon (snørring, vondt i halsen, tungpustethet eller hoste) bes ta hensyn og vise respekt for situasjonen og vi anmoder disse om å holde seg hjemme. 
  Egne regler for helsepersonell: Helsepersonell skal kontakte sin nærmeste leder og avklare om de skal testes og i karantene for covid-19. Det gjøres en individuell vurdering av smittevernlegene i Kvænangen. Følg beskjed fra disse.
 • Personer med fritidsbolig/hytte i Kvænangen skal ikke komme til Kvænangen. Helsetjenesten er dimensjonrert for å håndtere det antall fastboende som er i de enkelte kommuner. Alle som oppholder seg på hytta/fritidsbolig anmodes om å reise til kommunen de er bostedsregistert i. De som ikke etterkommer dette kan påregne å få besøk av sivilforsvaret.
 • Kvænangen kommune ønsker at INGEN som ikke MÅ komme til Kvænangen, kommer. Den generelle oppfrdringa er å bli der du er. 
 • Butikker oppfordres til å begrense antallet kunder i butikken. Det vil si at alle skal kunne bevege seg med ca. 1 meters avstand til andre. Butikkene oppfordres til å etablere et køsystem hvor folk er i bilene sine fram til de slippes inn. 
 • Innbyggere oppfordres til å holde avstand fra alle som ikke er en del av egen husholdning. Unngå særlig kontakt med de som er i risikogrupper
 • Alle møter og kontakt som må skje, bør skje gjennom telefon, skype eller andre hjelpemidler som hinder fysisk kontakt. 
 • Vi har fått tilbakemelding om at enkelte ikke har fått informasjon sendt ut via SMS til alle hustander. Vi har ikke kapasitet eller mulighet til å rette opp i dette nå, men oppfordrer alle til å ta en telefon og informere de man er usikker på om har fått informajson (IKKE reis på besøk til vedkommende). Dette er en dugnad og skal alt fungere er vi avhengig av at alle bidrar.
 • Til alle våre innbyggere som er på reise i utlandet. Regjeringen jobber nå med å få alle nordmenn som ønsker å komme hjem tilbake. Følg råd fra reise- og/eller flyselskap. Når du kommer til Norge og Kvænangen skal du rett i karantene. Ikke innom butikk eller andre steder. Kommunen vil kunne være behjelpelig med å få distrubuert varer o.l. slik at du har mat og andre nødvendige artikler når du kommer hjem. Ta foreløpig kontakt med nummer oppgitt under. Det vil komme ny kontakt og organisering av frivillighet så snart som mulig. 

Alle disse tiltakene innføres for å hindre at smitte kommer til Kvænangen kommune eller at ukjent smitte sprer seg i kommunen. Ved generelle spørsmål om korona vises det til  folkehelseinstituttets telefon 815 55 015. Dersom det omhandler egen helse som må følges opp skal du ringe legevakta 116117. Dersom det er akutt skal du ringe 113.
Dersom du har spørsmål om de tiltak som er iverksatt i Kvænangen kommune kan du kontakte ordfører Eirik Losnegaard Mevik på telefon 416 87 796.,

Husk at dette er en stor dugnad. Vi må hjelpe hverandre hvis vi skal komme oss gjennom denne tiden på en grei måte. 

De nye og strenge kravene til 14 dager hjemmekarantene for personer som har vært i utlandet utenfor Norden er hjemlet i Smittevernloven. Vedtaket er fattet av Helsedirektoratet og brudd kan etter Smittevernloven § 8 straffes med bøter eller inntil to års fengsel.