Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear
koronavirus-tema21

Informasjon om tiltak for bekjempelse av korona - 13.03.2020

Følgende tiltak er iverksatt i forbindelse med utbruddet av korona-virus:

 

  • Skoler, barnehager, kulturskole og voksenopplæring stenges fra og med i morgen fredag 13/3 og i første omgang fram til 29/3. Ny vurdering gjøres senere.
  • Besøkskontroll, dørene stenges for Gargo og TU. Alle som ikke absolutt må på besøk til Gargo, TU, Hybelhuset og Lukas anbefales å ikke komme. Besøk kun i unntakstilfelle. Tlf-kontakt via kontoret på Gargo.
  • Kommunehuset er stengt for publikum. Det innføres hjemmekontor i så stor grad som mulig. Kun telefonkontakt. Biblioteket stenges.
  • Arrangementer. Alle arrangementer i offentlig regi stenges, f.eks frisklivssentralen, gruppeaktiviteter, mm.
  • Reiser. Alle jobbreiser avlyses med mindre de er kritisk for drift av kommunen. Innbyggerne frarådes reiseaktivitet inn og ut av kommunen. Utenbygds innbyggere frarådes å komme til Kvænangen kommune.
  • Stenge/begrense anløp til kaia (unntatt rutebåten og lokale fiskere) ved informasjon på kaia.
  • Legekontor, fysio, ergo og helsestasjon er åpne. Begrensning med at ingen med øvre luftveisplager (hoste, vond hals, snue), får møte opp på legekontoret. All timebestilling tas over telefon.
  • Generelt sett oppfordres alle til å minimalisere sosial kontakt i tiden framover.

Alle bør følge Folkehelseinstituttets råd mest mulig, se deres hjemmeside fhi.no.

Her finner du all informasjon fra Kvænangen kommune samlet: Informasjonsside om coronaviruset

Det er et stadig økende antall mennesker som er smittet av covid-19 (se oversikt i VG her). Det gir influensalignende symptomer.

Når skal man mistenke koronavirus infeksjon?

Dersom man har vært i områder med utbredt spredning av covid-19 og har fått forkjølelse/influensa eller har vært i kontakt med noen som er smittet med koronavirus, så skal man ringe til fastlegen nr 77779000 eller ringe til legevakta nr 116117. Du skal IKKE møte opp på døra på legekontoret eller på Gargo. Helsepersonell som har vært på reise utenom Norden og blir syke, skal testes uavhengig av om de har vært i nevnte områder eller ikke.

Det vil så bli tatt stilling til prøvetagning. De som har mild sykdom skal isoleres i hjemmet inntil 2 uker (eller til negativt prøvesvar foreligger). De med alvorlig sykdom skal legges inn på UNN Tromsø. De skal i denne fasen ikke legges inn på Gargo pga mangelfulle isolasjonsmuligheter.

Det viktigste tiltaket mot smitte er god håndhygiene med vask i såpe og vann samt å bruke for eksempel Antibac sprit. Unngå håndhilsning.

Reiser innen- og utenlands bør begrenses til et minimum for ikke å ta med seg smitte tilbake til Kvænangen. Det gjelder i særdeleshet helsepersonell og andre med samfunnskritiske funksjoner.

Råd til de som skal være isolert i hjemmet:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

Når det gjelder begrensninger for unger som er hjemme fra skole og barnehager er det et generelt råd at alle bør holde seg mest mulig hjemme.

Skjema

Publisert | Oppdatert 16. mars 2020