Informasjon om nye smittetiltak i kommunen

 

Vi viser til de nye nasjonale smitteverntiltakene som blir innført fra og med i dag. Kvænangen kommune kommer til å følge disse.

 

Det er for tiden ingen kjente smittetilfeller i kommunen. Det har vært mye testing den siste tiden og vi har nå hurtigtester der man får svar etter få minutter.

 

Vi presiserer følgende særlige momenter for oss:

 • Gargo sykehjem. Det er generelt ikke anledning til besøk i perioden 4 – 18/1, men unntak for besøk til personer i livets sluttfase eller alvorlig sykdom. Telefonnummer: Skjermet avdeling: 982 44 660, Sykestue: 474 69 508 og 2. etasje: 474 69 509.
 • Ungdomsskolen har gått over til rødt nivå, noe som innebærer hjemmeundervisning/ digital undervisning, mens resterende klasser forholder seg til gult nivå, og har undervisning på skolen.
 • Barnehagen fortsetter på gult nivå i Kvænangen.
 • Biblioteket er stengt.
 • Kulturskolen legger ned all undervisning frem til 18. januar. Barn og unge stenger også ned all aktivitet i samme tidspunkt.
 • Idrettshallen holder stengt i perioden 4 – 18/1.
 • All gruppetrening gjennom Frisklivssentralen er avlyst, både dagtid og kveldstid, på Flerbruks-huset og på fysio-avdelingen fra og med 4. januar. Dette gjelder i første omgang fram til 18. januar.
 • Hjemmekontor for ledere og saksbehandlere i størst mulig grad, men de fleste treffes greit via telefon og e-post.

 

Her er de nye nasjonale smitteverntiltakene:

Erna Solberg ber Norge bli med på et krafttak for å hindre en ny smittebølge.

 • Regjeringen ber nordmenn om å vente med å ha gjester i 14 dager.
 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol
 • Regjeringen setter grense på fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem
 • Regjeringen vil blant annet at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå
 • Nordmenn bes om å unngå alle unødvendige reiser både innenlands og utenlands.
 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand, samt ha adgangskontroll.
 • Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.
 • Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet til dette

Mer om tiltakene kan også leses her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/