Her kan du lese nasjonale myndigheters anbefalinger. (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/)

Det er viktig å huske på at de generelle smittevernrådene er den beste måten å bekjempe spredning av viruset:

  • Hold deg hjemme om du er syk.
  • Hold god hygiene, nys/host i albuen og vask/sprit hendene.
  • Hold minst én meters avstand til folk, og unngå sosiale situasjoner hvor det er vanskelig å overholde én-meters-regelen.

Kvænangen kommune vil gjør følgende:

·         Kommunehuset stenges og det blir adgang kun etter avtale med saksbehandler. 

·         Brudd på smittevernbestemmelsene anmeldes.

·         Restriksjoner ved bruk av idrettshallen. Alle må registrere hvem som er i den. Utstyret som brukes må sprites. Garderobene skal ikke brukes. 

·         Endring av besøksrutiner på Gargo. Det er gjort mindre endringer og du kan lese om dette ved å klikke her.