Skolehverdagen og undervisningstilbudet organiseres i henhold til den nasjonale veilederen for smittevern. De 4 klassene organiseres i særskilte kohort (grupper), som holdes adskilt hele dagen. De samme kohortene er sammen på skolen og på SFO, på ulike dager. Elvene er sammen med de samme voksne hele dagen.  Skolen har forøvrig gode rutiner for smitteverntiltak med spesielt hensyn på håndvask, renhold, holde avstand og elvene og lærere organiseres i faste grupper.

Skolen minner på at dersom barnet ikke ikke føler seg bra, skal det holdes hjemme. Det gjelder også ved milde symptomer på sykdom. Når barnet er blitt symtomfri skal det holdes hjemme i minst ett døgn. Foreldre skal ikke være med inn på skolen eller i garderoben, elevene  møtes av en voksen i uteområdet på morgenen.

Det er trygt for barna å komme på skolen, men vi må huske å følge reglene for smittevern, vaske hendene og holde avstand.

Informasjon fra skolen til foresatte finnes her.

Utdanningsdirektoratets informasjon til foreldre, kan du lese her.

Informasjonsvideo til elever og til foreldre.