Den vanskelige beitesituasjonen har vedvart i en lengre periode. Beiteforholdene gjør at reinene er i dårligere kondisjon enn normalt. Reineiere har drevet med  tilleggsfôring for å unngå at rein sulter. Likevel er mye av reinen svakere og mer sårbare for forstyrrelser enn normalt. Det vil også påvirke måten vårflyttinga blir gjennomført på. Trolig blir det økt bruk av biltransport.

Kvænangen kommune oppfordrer derfor til å ta hensyn når reinen kommer på vårtrekket.   

Fylkesmannen har laga et inofmasjonsskriv om situasjonen

Fylkesmannen har laget følgende «reinvettregler»:

  1. Snu hvis du ser reinsdyr.
  2. Kan du ikke snu? Gå i annen retning eller vent til reinen har trukket vekk.
  3. Ha hunden i bånd
  4. Ser du spor i snøen, vær oppmerksom.
  5. Ser du én rein, vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere rein i området.
  6. Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumringen. Rein blir paralysert av lyset.
  7. Kjør vekk hvis reinen trekker mot snøskuteren. (Rein kan tro du kommer med fôr.)