Status per 26.03.2020
Antall bekrefta smitta: 0
Antall negative prøver: 29
Vi har fått svar på alle prøver som er tatt. 

 

Spørreundersøkelse blant næringsdrivende
Vi ønsker å komme i kontakt med våre næringsdrivende som nå opplever utfordringer i forbindelse med utbruddet av koronasmitte. Derfor har vi laget et spørreskjema. Det finner du ved å følge linken her. 

Til dere som har behov for litt bistand til å aktivisere seg selv og familien.

Les i lenken her! 

Oppheving av vedtak om å stenge overnattingssteder og reiselivsbedrifter.
Ved utbruddet av epidemien befant det seg mange turister i Norge og landets grenser var åpne. Som et ledd i vår strategi om å hindre at smitte kom til kommunen ble det derfor besluttet å stenge ned overnattings og aktivitetsbedrifter jf. smittevernloven § 4-1. Ingen vedtak kan gis lengre tid enn 7 dager. I samme lov § 1-5 er kommunen pliktig til å gjennomføre en rekke vurderinger av om tiltakene er nødvendig og forholdsmessig ut fra den situasjonen man til enhver tid står i. Hvis ikke skal vedtakene etter § 4-1 oppheves: Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense omfanget av det når det ikke lenger er nødvendig

Kvænangen kommune ved administrasjonssjefen (smittevernlege) har etter en helhetsvurdering kommet til at tiltaket ikke er nøvendig og tjenelig av hensyn til smittevernet. Du kan lese
vedtaket her.  

Vi minner samtidig om rådet fra sentrale myndigheter: alle reiser som ikke er strengt nødvendig skal unngås. Det vil si at reise på påsketur og ta inn på et av overnattingsstedene er mot råd fra sentrale myndigheter. Kvænangen kommune holder fast på at ALLE som ikke MÅ kommet til Kvænangen lar være.