Status per 20.03.2020
Antall smitta: 0
Antall negative: 15
Det er noen få til som er testet og vi venter på svar.

 

Forskrift om forbud mot opphold ved fritidsbolig er trådt i kraft:
I forskriften heter det i § 5:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Dersom du har spørsmål omkring forskriften kan du ta kontakt med Kvænangen kommune på 77 77 88 00 eller postmottak@kvanangen.kommune.no.

 

Vi oppfordrer alle til å ta vare på seg selv, utvise godt smittevern og god håndhygiene! 

God helg!
nasjonalforeningen for folkehelse.png