Informasjon fra økonomiavdelinga

 1. Allerede fakturert Barnehage/SFO med forfall 20. mars 2020 skal betales som forutsatt. Videre fakturering av barnehage/SFO stoppes for april og så lenge situasjonen vedvarer.
  1. For mye betalt for mars på grunn av manglende tilbud på både barnehage og SFO vil komme som en reduksjon på første faktura som sendes ut når «normalsituasjonen» starter opp igjen.
  2. Dersom noen av andre årsaker ikke vil benytte barnehage/SFO lenger når denne tjenesten igjen er i drift så vil de som da er berørt av dette bli kreditert og få tilbakebetalt til konto.
 2. Husleie løper som normalt med fakturering og de betalingsfrister som normalt gjelder.
  1. De fleste leietakere er enten offentlig ansatte eller mottakere av pensjon eller annen offentlig stønad og det antas at ingen av disse gruppene i første omgang vil bli berørt av betalingsproblemer på kort sikt.
  2. De som allikevel opplever inntektssvikt må snarest kontakte økonomiavdelinga for en eventuell betalingsutsettelse på kravet.
 3. Helsetjenester løper som normalt med fakturering og de betalingsfrister som normalt gjelder.
  1. Det antas at denne kundegruppen stort sett mottar offentlig stønad og det antas at ingen i denne gruppen i første omgang vil bli berørt av betalingsproblemer på kort sikt.
  2. De som allikevel opplever inntektssvikt må snarest kontakte økonomiavdelinga for en eventuell betalingsutsettelse på kravet.
 4. Kommunale eiendomsgebyrer og tilfeldig fakturering vil for øvrig faktureres som vanlig.
  1. Bedrifter/innbyggere som opplever inntektssvikt må kontakte økonomiavdelinga for eventuell betalingsutsettelse.
 5. Kommunale næringslån vil bli fakturert som vanlig.
  1. Bedrifter som opplever inntektssvikt og betalingsproblemer bes ta kontakt med økonomiavdelinga for eventuell betalingsutsettelse av terminer.
  2. Det åpnes også opp for en forenklet søknadsprosess for å kunne søke om avdragsutsettelse. Det er nok med en e-post med henvisning til betalingsproblemer på grunn av Coronavirus.
  3. NB! Renter på næringslån må uansett betales/blir lagt til lånesaldo.
 6. Startlån/formidlingslån vil faktureres som normalt fra Lindorff.

Standard fullmakt for Lindorff knyttet til bevilgning av avdragsfrihet økes fra 3 måneder til 6 måneder i lånets løpetid, Lindorff kan nå på direkte henvendelser fra kunder bevilge inntil 6 måneders avdragsfrihet for låntakere. Dette for at Lindorff raskere kan hjelpe låntakere som vil få en enda vanskeligere økonomisk hverdag fremover.

 

Husk god håndhygiene!

Med vennlig hilsen 

Kvænangen kommune

hygieneplakat_smitte_koronavirus.jpg