Skal du søke om sosialhjelp / nødhjelp?

Da skal du ringe telefonnummer:

 468 57 782

Du skal ikke ringe NAV telefon 5555 3333 for spørsmål om sosialhjelp eller nødhjelp.

 

Post:

Dersom du skal levere dokumentasjon til NAV, benytt postkassen som henger ved hovedinngangen til kommunehuset.

Husk god håndhygiene!

Med vennlig hilsen 

NAV Kvænangen