Skal du søke om sosialhjelp / nødhjelp?

Da skal du ringe telefonnummer:

 468 57 782

Du skal ikke ringe NAV telefon 5555 3333 for spørsmål om sosialhjelp eller nødhjelp.

Du kan også ta kontakt med servicekontoret på telefon 7777 8800. Fortell at du ønsker å snakke med NAV, oppgi navn og telefonnummer. 

Post:

Dersom du skal levere dokumentasjon til NAV, benytt postkassen som henger ved hovedinngangen til kommunehuset.

Husk god håndhygiene!

Med vennlig hilsen 

NAV Kvænangen