Navn Fra dato Funksjon Parti
Eirik Losnegaard Mevik 21.10.2015 Leder AP
Ronald Jenssen 21.10.2015 Medlem H
Vera Eilertsen-Wassnes 21.10.2015 Medlem AP
Jan Helge Jensen 21.10.2015 Medlem KP
Mariann Larsen 21.10.2015 Medlem KP
Ivar Henning Boberg 21.10.2015 Varamedlem AP
Jenny F. Olsen 21.10.2015 Varamedlem H
Ole J. Engebretsen 21.10.2015 Varamedlem AP
Reidar Eilertsen 21.10.2015 Varamedlem AP
Kjell Kr. Johansen 21.10.2015 Varamedlem AP
Kurt Solheim 21.10.2015 Varamedlem KP
Trygve Enoksen 21.10.2015 Varamedlem SV
Valter Olsen 21.10.2015 Varamedlem KP
Børre Solheim 21.10.2015 Varamedlem KP