Kommunen har en Interkommunal IT-avdeling, som er en intern støttefunksjon, og består av 1.5 årsverk.
Skjervøy kommune er Vertskommune på IT-samarbeidet.
Kommuneavdelingen er lokalisert på rådhuset, men har alle kommunale og andre leide kontorarealer som ansvarsområde.
 
Hovedoppgavene er drift og oppfølging av kommunens IT-systemer. Avdelingen skal også, sammen med de øvrige Nord Troms kommunene, drive og utvikle det utstrakte interkommunale samarbeidet.

Nettside: https://ithjelpa.ntroms.no