Hyttefolket slurver med sjekk av røykvarsler

I en ny undersøkelse blant hyttefolk oppgir hele 36 prosent at de ikke sjekker

røykvarsleren på hytta så ofte som man bør.

-Det er skremmende å tenke på at mer enn en tredel av alle landets hytter ikke har røykvarslere som er testet på en forsvarlig måte, sier Åbyholm, avd.leder forebyggende i Nord Troms brannvesen.

-Røykvarsleren er trolig den viktigste brannforebyggende innretningen man har i en hytte. For å være trygg på at varsleren fungerer til enhver tid, må man teste den ofte. Aller helst hver gang hytta tas i bruk, sier Åbyholm.

I en undersøkelse formidlet via Facebook i mars 2018, svarte hele 1750 eiere og brukere av hytter i Norge på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Dette svarte hyttefolket på spørsmålet om hvor ofte de sjekker røykvarsleren:

-En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt et par uker før den går helt tomt for strøm. Er det en stund siden hytta var i bruk, kan batteriet ha gått tomt for strøm i mellomtiden. Nettopp derfor er det så viktig å teste røykvarsleren hver gang man tar hytta i

bruk, sier Åbyholm.

Nå i påsken skal Nord Troms brannvesen sammen med i underkant av 60 andre

brannvesen i hele landet ut og møte hyttefolk for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut en «minihytte». Denne henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må passe på for å unngå brann. Den har også et magasin for ekstra røykvarslerbatterier som alltid er lurt å ha lett tilgjengelig.

Bakgrunn:

Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner i samarbeid

med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

*          Feil montering, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk av pipe og ildsted er de vanligste årsakene til hyttebranner.

*          Håndverksmessig egeninnsats er mer utbredt på hytter enn i ordinære

boliger. Dette kan øke faren for brann.

*          Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som gir lang utrykningstid for brannvesenet.

*          Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. I tillegg kreves et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

*          Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk

*          Ha alltid ekstra batterier i reserve

*          Gå aldri fra levende lys

*          Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ

*          Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte

*          Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk

*          Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig

*          Sørg for å ha rikelig med slokkeutstyr

*          Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette