Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
16. mars kl. 13:00

Samleside om Koronaviruset

Les mer clear
kartbilde-forside

Høring og offentlig ettersyn av områderegulering for E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn - Karvik

Statens vegvesen region nord i samarbeid med Kvænangen og Nordreisa kommune legger områderegulering for E6 Kvænangsfjellet, strekning Oksfjordhamn - Karvik, ut til høring og offentlig ettersyn. Dette i henhold til Plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10. Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 11.11.2016 til: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller til firmapost-nord@vegvesen.no . Det vil bli avholdt folkemøte i Kvænangen i høringsperioden. Dette vil bli annonsert i media.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Kommunal planstrategi 2016-2019, offentlig ettersyn

Planutvalget vedtok 01.juli 2016 å legge forslag til kommunal planstrategi ut til offentlig ettersyn i 30 dager, jf. Plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunal planstrategi er et verktøy med formål å klargjøre hvilke oppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for en ønsket utvikling. I kommunal planstrategi defineres de viktigste utfordringene og mulighetene samfunnet står ovenfor, og utgjør med det et grunnlag for å prioritere planoppgaver i kommunestyrets planperiode. Bestemmelsene om kommunal planstrategi er nedfelt i Plan- og bygningsloven §10-1. Merknader og innspill bes sendt innen 19.august 2016 til postmottak@kvanangen.kommune.no og merkes med "innspill til kommunal planstrategi". Her finner du planen som PDF-dpkument.

bilde-til-handlingsplan-idrett-og-fysisk-aktivitet

Høring kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kvænangen kommune ønsker tilbakemelding fra alle som jobber med folkehelse, barn og unge, idrettslag og foreninger og resten av kommunens innbyggere innen 15. mai 2016. Denne høringen ble også sendt ut høsten 2015, men svært få høringssvar kom inn, vi ønsker derfor å sende den ut på nytt. Tilbakemeldingene kan sendes på e-post eller i brev. Beskriv gjerne tiltaket og helst bør det foreligge en grov kostnadsanalyse samt hvem som skal være ansvarlig for tiltaket. Husk å merke e-post og brev med «Handlingsplan idrettsanlegg».  Selve planen ligger her i PDF-format.

Med hilsen Kristin Anita Hansen, etatsleder oppvekst og kultur, direkte innvalg: 7777 8831 E-post: post@kvanangen.kommune.no 

linjal-og-kart

Høring på kommuneplanens arealdel for Kvænangen

I medhold av plan og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 1. desember. Det skal avholdes to åpne høringsmøter: 17.november kl. 18.00 - 20.00 i Næringshagen på Sørstraumen og 19. november kl. 18.00 - 20.00 på Flerbrukshuset i Burfjord. Høringsinnspill og merknader kan sendes på e-post til post@kvanangen.kommune.no eller sendes pr. post til Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161 Burfjord.