Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring på forslag til forskrift om utvidelse av jakttiden for elg

Dette gjelder for vald 4 - Kvænangen vest og vald 12 - Badderen i Kvænangen kommune.

Kvænangen Kommune sender med dette på høring forslag til forskrift om utvidelse av jakttiden for elg i vald 4 Kvænangen Vest og vald 12 Badderen.

I forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 1004, ligger det en åpning for at kommunen gjennom forskrift kan utvide jakttiden for elg. Da med inntil 14 sammenhengende dager i perioden fra jaktavslutning og fram til og med 23. desember, når særlige bestandsmessige forhold foreligger.

Høringsnotatet og forskrift finner du her

Høringsfrister:

De offentlige organer og berørte parter bes sende sine uttalelser til Kvænangen kommune innen 10. november 2006. Høringen vil i de tilfeller der det er mulig forsøkes sendt elektronisk. Dette for å spare tid. Vi ønsker også at uttalelser i forbindelse med høringen, hvis mulig også blir tilsendt oss elektronisk (e-post til: postmottak@kvanangen.kommune.no eller telefaks 77 77 81 07)

Med hilsen Næringskontoret v/jordbrukssjef Trine Sølberg tlf.: 77 77 81 32

e-post: trine.solberg@kvanangen.kommune.no

Jeg vil...