Burfjorddalen:

Språkrådet har kommet med en foreløpig tilrådning. Dette ligger vedlagt.

Stedsnavnloven § 8-3 gir rett til lokale organisasjoner å uttale seg i stedsnavnsaker som organisasjonen har særlig tilknytning til.

Høringsinnspill sendes: Kvænangen kommune. Gárgu 8,9161 Burfjord eller post@kvanangen.kommune.no

Høringsfristen settes til 21.5.2021

 

Vassdragskonbensjoner i Kvænangen:

Det er kvenske navn på enkelte vann og vassdrag, samt kraftverk. Dette i forbindelse med revisjon av NVEs vassdragskonsesjoner i kommunen. Flere av disse navnene har ikke fått vedtatt kvenske parallellnavn, og navnekonsulenten for kvenske stedsnavn, har derfor navnesak om disse objektene

Språkrådet har kommet med en foreløpig tilrådning. Dette ligger vedlagt.

Stedsnavnloven § 8-3 gir rett til lokale organisasjoner, å uttale seg i stedsnavnsaker som organisasjonen har særlig tilknytning til.

Høringsinnspill sendes: Kvænangen kommune. Gárgu 8,9161 Burfjord eller post@kvanangen.kommune.no

Høringsfristen settes til 01.06.2021

Brev fra Språkrådet ang. Kvensk navn på Burfjorddalen

Brev fra Språkrådet ang. Kvensk stedsnavn i vassdragskonvensjoner