Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Kvænangen kommune varsler om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og legger ut forslag til planprogram på offentlig høring. Fristen for å komme med innspill er 13. nov 2020.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunens langsiktige utfordringer, mål og strategier for peridoen 2021-2032. Det legges opp til at kommunestyret skal vedta samfunnsdelen høsten 2021. Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2019, og en eventutell revidering vurderes etter vedtak av samfunnsdelen.

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel beskriver hvordan Kvænangen kommune skal utarbeide ny samfunnsdel. Planprogram inneholder en beskrivelse av kommende kommuneplanprosess, og har følgende hovedtemaer:

- Beskrivelse av utfordringsbildet

- Satsingsområder i kommuneplanperidoen

- Temaer og utredninger i planperioden

- Organisering og medvirkning i kommuneplanprosessen

Med bakgrunn i innspillene som mottas i høringsperioden vil plandokumenten bearbeides, før de sendes til kommunestyret til behandling  i desember 2020. Etter dette vil planarbeidet med samfunnsdelen starte opp i henhold til temaer og tidsfrister beskrevet i planprogrammet.

Eventuelle innspill sendes skriftlig til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord eller på
e-post til postmottak@kvanangen.kommune.no Innspill merkes med planprogram kommunaplanens samfunnsdel. Innspill kan også sendes direkte fra denne siden.

Frist til innspill og merknader settes til 13.11.2020

 

Høringsbrev

Forslag til planprogram

Kunnskapsgrunnlag - 2020- FSK 25-09-20.pdf

 

 

 


Høringsperioden er avsluttet., Det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Uttalelse til saken

Uttalelsen blir synlig nedenfor. Uttalelser som gjelder Kvænangen kommune sine plansaker blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep blir slettet.

Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Forside planprogram samfunnsplan
Forside planprogram samfunnsplan