Har du klart det? Fortell oss hvordan du gjorde det! Vil du gjøre et forsøk? Finn råd og støtte.

Det finnes ikke én måte å slutte på som passer for alle, og mange må forsøke flere ganger før de endelig klarer det. På Slutta – din røykeslutt kan du fortelle oss om hvordan du endelig fikk det til, sto mot røyksug, kjempet deg gjennom abstinenser og fortsatt holder motivasjonen oppe.

Du som er usikker på hvordan du skal klare å slutte, har forsøkt mange ganger allerede – eller som sliter med å holde deg røykfri – kan få tips og støtte fra andre.

Her finner du siden: https://www.facebook.com/slutta.no?fref=ts

Stump røyken på frisklivssentralen

Helsedirektoratet lanserer ny tobakkskampanje i januar. Sammen med frisklivssentralene rundt omkring i landet skal dagligrøykerne få støtte og hjelp til å legge røyken på hylla for godt.

 • Mange har et nyttårsforsett om å slutte røyke. Vi er klare til å ta i mot dem som ønsker å stumpe røyken, sier ansatte ved frisklivssentralen i Kvænangen
 •  På frisklivssentralen i Kvænangen kan vi tilby å hjelpe deg

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har planer om så slutte, sier ansatte ved Frisklivssentralen

Øvelse gjør mester
Har du forsøkt å slutte før, men har begynt igjen, er du ikke alene. Åtte av ti som røyker har prøvd å slutte, og blant disse har nær halvparten prøvd tre ganger eller mer. Den gode nyheten er at øvelse gjør mester.

 • Har du forsøkt før, ikke la være prøve på nytt. Vi vet at dersom man har flere forsøk bak seg, så har man med seg erfaring som gjør at sjansen for å lykkes er større neste gang, sier ansatte ved frisklivssentralen i Kvænangen

Helsedirektoratet tilbyr sluttehjelp i sosiale medier

Facebooksiden «Slutta – din røykeslutt» er opprettet for å være en møteplass der de som ønsker å slutte kan få tips og råd fra andre som har klart å slutte, og hvor man kan få støtte og oppmuntring i slutteprosessen.

 

 • Vi ønsker å se om vi kan benytte denne plattformen for å få medvirkning fra dem som røyker, eller som har vært røykere. Vi ønsker å høre deres ideer om hvordan arbeidet mot tobakk kan utvikles. De sitter på verdifull kunnskap som må deles og tas i bruk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

 

Fakta

 • Det er fortsatt over en million mennesker totalt som røyker i Norge, om lag 640 000 som røyker daglig og om lag 400 000 som røyker av og til.
 • Gjennomsnittsalderen blant dagligrøykere har økt de siste ti årene og var i 2012 over 48 år.
 • Det er like mange kvinner som menn som røyker daglig.
 • Omtrent halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken.
 • Det er anslått at omkring 5 100 personer i Norge hvert år dør av sykdom de har utviklet på grunn av røyking
 • Nærmere åtte av ti dagligrøykere har forsøkt å slutte én eller flere ganger. Om lag seks av ti dagligrøykere mener de ikke røyker om fem år, én av ti vurderer å slutte innen én måned.

 

Tips som kan gjøre det enklere å slutte

 • Tenk gjennom hvorfor du har lyst til å bli helt røykfri. Skriv det gjerne ned.
 • Bestem deg for å gjøre et slutteforsøk, og sett en sluttdato. Det kan være i dag eller om to uker.
 • Følg regelen: Ikke ett eneste trekk! Hvis du tillater deg å røyke litt, blir det mye vanskeligere å slutte. Gjør det enkelt for deg selv, kutt røyken helt.
 • Legg en plan for hvordan du skal oppføre deg de første dagene etter røykeslutt, i risikosituasjoner eller når du får røyksug. En god metode er å gjøre enkle øvelser som går ut på å se for seg forskjellige situasjoner. Gå gjennom de forskjellige situasjonene trinn for trinn, og se for deg hvordan du kan holde deg røykfri.
 • Snakk gjerne med fastlegen. Da kan du også få råd om legemidler hvis du trenger det. Det kan også være fint å snakke med en erfaren veileder på Røyketelefonen på 800 400 85 eller gå inn på Slutta – din røykeslutt hvis du vil ha flere tips, eller trenger støtte fra andre i samme situasjon. Eller du kan laste ned appen «Slutta».
 • Ta en dag av gangen. Det blir bedre!
 • Gjør hyggelige ting og fokuser på de positive tingene du oppnår ved røykeslutt.

Kilde: Helsedirektoratet