Iht Kommunelovens § 14-3 er formannskaps forslag til Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og facebookside. De som ønsker dokumentet i papir kan henvende seg til servicekontoret.

Forslaget innebærer endringer i kommunale avgifter og betalingssatser.

Eventuelle merknader til forslaget må være innkommet innen 06.12.2021. Kommunestyret skal behandle saken den 07.12.2021 kl 1000. Møtested: Kommunestyresalen. Møtested kan endre seg basert på gjeldende smittevernråd.

Selve dokumentet henter du her