Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må du først få det signert av en notarius publicus (byfogdembete eller tingrett). Deretter må du få et apostillestempel, som er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

Generelt om tjenesten

Tema

- Individ og samfunn

Beskrivelse

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel. Dette kan du for eksempel trenge hvis du skal inngå ekteskap overfor utenlandsk myndighet og en av partene er norsk statsborger, eller hvis du skal kjøpe eller selge eiendom i utlandet.

Dokumentet må først være signert av en notarius publicus (byfogdembete eller tingrett). Apostillestempelet er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Apostillebekreftelsen er gratis. Du må imidlertid betale for eventuelle kostnader forbundet med å framskaffe eller kopiere dokumenter.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Notarialbekreftelse

Partnere


aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal framlegge dokumenter i, og undersøk hvilke dokumenter de krever apostille på. For dokumenter du skal bruke i Norden, trenger du ikke apostille, bare stempel fra notarius publicus.

Apostillebekreftelsen får du hos Statsforvalteren ved å framvise tilstrekkelig dokumentasjon (originale underskrifter).

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kvænangen kommune sentraladministrasjon
Telefon:000000531
Postadresse:Burfjord 9161 BURFJORD
Besøksadresse:9161 BURFJORD
Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-01-30 09:15