Gladnyhet fra Kommunal Rapport – Kommunebarometeret

Oversikt over de 50 kommunene med kortest saksbehandlingstid på byggesøknader.

På denne listen kommer Kvænangen på en gledelig delt 30-plass.