Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Frisklivsresept i Kvænangen

Frisklivsresepten er en del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. Tilbudet er til friske voksne som står i fare for å bli syke, og syke voksne som er i ferd med å bli friske. Frisklivsresepten gir deg tre måneders oppfølging på frisklivssentralen; her kan man få hjelp til å endre vaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og røyking.

 

Frisklivsresepten skrives ut av lege, som vil ta en helsesjekk av deg. Blodtrykk, blodsukker, lungekapasitet og kolesterol vil bl.a. bli sjekket. Når du har fått resept, kontakter du frisklivssentralen. Her vil en veileder ha en helsesamtale med deg, og dere lager en plan for reseptperioden. Tilbudene i reseptperioden kan være fysisk aktivitet i gruppe, kostholdsveiledning, ”Bra mat”-kurs og motivasjonssamtaler.
 
Reseptperioden starter og avsluttes med en kondisjonstest og helsesamtale. Legen vil få kopi av resultatene etter reseptperioden og du vil få en ny helsesjekk hos lege. Har du fortsatt behov for oppfølging kan legen skrive ut en ny resept.
 
Resepten gjelder for 3 måneder og egenandelen er kr. 300,-.
 
Ta kontakt: 
Frisklivssentralen
v/ Kommunefysioterapien
Kvænangen Kommune
9161 Burfjord
Tlf: 77 77 90 21/ 77 77 90 29
 
Her kan du lese mer om :
 
 
 
 
 Informasjon om frisklivsresepten i Troms (brosjyre)
 
 
Reseptordningen er en videreføring av ”Grønn resept” og er et samarbeidsprosjekt mellom flere nord-Troms kommuner og fylkeskommunen. Troms har siden 2004 har vært med i samarbeidet med helsedirektoratet og fylkene Oppland, Buskerud, Vest-Agder og Nordland om utvikling og utprøving av oppfølgingssystemer for forskriving av livsstilstiltak.
 

Jeg vil...