Vårt felles satsingsområde for de minste kalles Ole Bok. Via Ole Bok får alle nyfødte, alle to åringer, fire åringer og alle førskolebarn gratis bok på biblioteket. De nyfødte får gavekort som helsesøster har med på første hjemmebesøk, og den flotte sangboken med rim og regler kan hentes på biblioteket. Alle de andre barna får personlig invitasjon til arrangement fra biblioteket. Samarbeid helsesøster, barnehage og bibliotek.
I skolen satses det spesielt på 1, 5 og 8.trinn på elever og lærere. Noen av satsingsområdene er: forfatterbesøk, selvbetjent utlånsstasjon på biblioteket, DKS arrangement til skolene, markeringer av jubileer (forfattere, årstider, temaer, høytider…), leselystaksjoner, tilgang til biblioteket utenom åpningstid, bokkasser, utstillinger (i samarbeid med museet), felles kursdager for bibliotekansatte og skoler/barnehager, IBBY barnebokforum, informasjonsskriv om biblioteket til foreldremøte i 1.klasse, turnè med bussen, Baski-festivalen og bokkasser etter ønske til skoler og barnehager.
I alle kommuner skal det etableres lokale grupper som skal jobbe for hva barnehager, bibliotek og skoler forplikter seg til for å få et bedre samarbeid.
 
 
 
 
Hilsen Karin