Øvrige løyper er fortsatt stengt. Dette skyldes hensyn til reindrift, og praktiske forhold rundt nedplukking av merkestikker. Føringene fra departementet kom på onsdag, og dermed lenge etter ordinær stengingstid 4. mai. Derfor var merkestikkene alt plukka ned for sesongen på mange av løypene. I søknadsprosessen har det også vært dialog med reinbeitedistriktene. Flere av områdene benyttes i forbindelse med kalving og er sårbar for forstyrrelser. I år er det også svært mye snø og dårlige beiteforhold. Områdebruken i reindrifta er derfor noe ulik et normalår. Noen av løypene som ikke ble åpna i år kan derfor vurderes på nytt seinere sesonger.  

Vedtaket fra Fylkesmannen kan leses her: Fylkesmannens vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2020 - kommunene i Nord-Troms.pdf

Lenke til informasjon om løypenettet i Kvænangen.