Målet med midlene er å stimulere til aktivitet i kommunen. I tråd med kommunens samfunnsplan skal det være fokus på aktiviteter som bidrar til å skape samhold og trivsel gjennom ulike møteplasser. Lag, foreninger, foretak og bedrifter kan søke om midler til arrangementer for befolkningen. Tilbud om aktivitet og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

Retningslinjer for tildelig av midler til arrangementer for frivillighet, kultur, idrett og folkehelse.

 

Spørsmål angående kulturmidlene kan sendes til oppvekst- og kulturkonsulent.