Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Finansiering og rutiner for mottak av fritidsbåter er nå en realitet

Utrangerte fritidsbåter bør ikke ligge i naturen, men leveres inn til godkjente avfallsanlegg. Båteier vil nå kunne få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til godkjente anlegg. 

 

I Nord – Troms har vi ett slikt mottaksanlegg på Galsomelen Nordreisa. Oversikt over alle godkjente anlegg finner du på sortere.no

I vedlagt dokument fra Miljødirektoratet kan man lese mer om fremgangsmåten for å få utbetalt tilskuddet. Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak_2017.pdf

Jeg vil...