I Nord – Troms har vi ett slikt mottaksanlegg på Galsomelen Nordreisa. Oversikt over alle godkjente anlegg finner du på sortere.no

I vedlagt dokument fra Miljødirektoratet kan man lese mer om fremgangsmåten for å få utbetalt tilskuddet. Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak_2017.pdf