Foreldrerådet, som består av alle foresatte, velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

 

FAU 2020/2020

Klassekontakter:

1. kl.: Kamilla Solheim          Vara: Daniel Samuelsen

2. kl.: Lene M. Gjertsen Nilsen          Vara: Vera Eilertsen-Wassnes

3+4 kl.: Mira Mathiassen            Vara: Aina Danielsen

5. kl.:Silje A. Johansen

6. kl.: Anette Mathiassen            Vara: Espen Farstad

7. kl.: Maria Mikkelsen            Vara: Ann-Tove Karlsen

8. kl.: Jeanett Josefsen             Vara: Ann Kristin Jørgensen

9. kl.: Monika Berg                  Vara: Rita G. Perdersen

10. kl.: Elisabeth Håkenrud            Vara: Robert Jørgensen

 

FAU-leder: Lena M. Gjertsen Nilsen (Vara: Espen Farstad)

FAU-nestleder: Kamilla Solheim (Vara: Silje A. Johansen)