Onsdag 2. desember arrangeres to fagmøter for landbruket på Næringsbygget på Sørstraumen (Kvænangshagen Verrde).  Daglig Leder Arktisk Kompetansesenter for Sau SA og økonomirådgiver fra NLR Nord Norge, Tor Erling Nilssen kommer og orienterer.

KL 1330- 16.30  Eierskiftekurs. Informasjon om prosess og regler ved overdragelse av landbruksiendom, i den hensikt å kanskje gjøre det enklere for eiere å ta beslutning om å gjennomføre overdragelse. Les mer.

KL 18:00- 20.00 Oppstart av sau - Det blir fokus på økonomi og hvor kan man søke hjelp i forbindelse med oppstart. Les mer.

Arrangementene er åpne for alle, både de som driver landbruk og andre som har interesse.

Dersom Koronasituasjonen medfører at det ikke er tilrådelig å gjennomføre fysiske møter så vil de ble avholdt over teams. Endringer vil bli formidlet her på kommunens nettside. Vi vil uansett minne om smittevernreglene. Alle som møter må være friske. Det må holdes minst en meters avstand til andre personer under hele arangementet, og det må være god håndhygiene. 

Enkel servering! 

Det er ingen bindende påmelding, men vi ønsker tilbakemelding i forkant fra de som kommer, slik at vi kan beregne mat og sikre at smittevernreglene ivaretas. 

Kontaktinfo:
Åsmund Austarheim, Kvænangen kommune, tlf 468 77 940, e-post Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no
Ellen Reiersen, NLR Nord Norge, tlf 481 29147, e-post ellen.reiersen@nlr.no