Lånet skjer via nettportalen ‘E-lån Troms’. Dette er en digital løsning som Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv har tilrettelagt for folkebibliotekene i Troms, slik at alle skal kunne låne fra en felles e-bok-database. Løsningen leveres av Biblioteksentralen, som er leverandør av bøker og andre medier til bibliotek.

Kulturrådet gjennomfører et prøveordning hvor skjønnlitteratur som kjøpes inn på innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne i 2012, 2013 og 2014, også gjøres tilgjengelig som e-bøker. Troms fylkesbibliotek er blant de ni bibliotekene som har inngått avtale med Kulturrådet om å få elektroniske eksemplarer.

Foreløpig vil det kun være e-bøkene fra Kulturrådet som kan lånes. Forutsetningen var at også e-bøker utenfor innkjøpsordningen kunne kjøpes til den felles e-bok-basen. Den norske forleggerforening har siden avvist at e-bøker skal kunne forvaltes av flere kommuner i samarbeid, slik det er planlagt i Troms. Vi håper nå på ei løsning som gjør det mulig for oss å kjøpe inn bøker til vår e-bok-base.

For å få låne, må man ha nasjonalt lånekort registrert hos sitt folkebibliotek i Troms. E-boka lånes via nettet 24 timer i døgnet, sju dager i uka. E-bøkene kan lese på flere plattformer, som for eksempel pc, lesebrett, nettbrett og smarttelefon. Lånet er gratis, e-boka leverer seg selv inn ved forfallsdato og den kan ikke mistes. Man vil derfor aldri oppleve å få krav om overtids- eller erstatningsgebyr for ei lånt e-bok.
Her er linken til der hvor lånet foregår: www.bsweblaan.no/elantroms og kriterier for lån er at man har nasjonalt lånekort og kode. Dette får man på biblioteket.