Kaiområdet har en gunstig beliggenhet med nær tilknytning til E6. Det er 8,7 mil til Alta og 7,2 mil til Storslett.

Oversikt over kaiområdet

Avstander lokalt i kommunen fra Burfjord industri kai: Alteidet 12 km, Badderen 15 km, Kjækan 26 km, Kvænangsbotn 34 km, Sørstraumen 25 km og Kvænangsfjellet 34 km.

Avgiftsregulativ for Burfjord kai finnes her.

For opplysninger vedrørende kommunal kai i Burfjord kontakt:   Ole Martin Holst. Telefon: 99029990. E-post: omh@oleholst.no eller Avdelingsingeniør anlegg, Dag Åsmund Farstad.Telefon:77778843  E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no

For opplysninger om kommunale kaier i Reinfjord, Seglvik, Valan, Skorpa og Spildra kontakt: Avdelingsingeniør anlegg, Dag Åsmund Farstad.Telefon:77778843. E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no

Oversiktskart over kaien i Burfjord. pdf