Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Detaljregulering for Kvænangen B & U skole og idrettsarena - høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 6.10.20, sak 189/20, vedtatt å legge forslag til detaljregulering fo Kvænangen B & U skole og idrettsarena ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området, skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det.

Hensikten med reguleringsplanen er hovedsakelig å trygge skoleveg, gjennom å avklare gang- og kjøreadkomst, fortau, parkering, samt busstopp for barne- og ungdomsskolen. Formålet er itillegg å sikre tilsterkkelig og attraktive uteområder for skole/nærmiljøanlegg og idrettsanlegg både sommer og vinter.

Plandokumentene kan lastes ned her:
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelsen

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes kommunens Planprotal/Si din menig eller til: Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord og til post@kvanangen.kommune.no.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges frem for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Uttalelsesfrist er satt til 27. november 2020.


Høringsperioden er avsluttet., Det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Uttalelse til saken

Uttalelsen blir synlig nedenfor. Uttalelser som gjelder Kvænangen kommune sine plansaker blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep blir slettet.

Ønsker du at din uttalelse ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Reguleringsplan - Skole og idrettsarena

Reguleringsplan - Skole og idrettsarena