Tilgang til planforslaget

Planforslaget med alle saksdokumenter kan ses på Nye Veier AS sin hjemmeside www.nyeveier.no.
Her finnes også en digital innsynsløsning for plankartet, hvor man kan zoome seg inn til ønsket område, og slå av og på ulike temalag.

 

Høringsfrist

De som har merknader til planforslaget bes sende disse til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller på e-post til arkivtrd@nyeveier.no innen 11.12.2020.
Det er også mulig å gi innspill gjennom den digitale innsynsløsningen. Instruksjon finnes på nettsiden.

 

Åpent møte

Nye Veier inviterer til åpent møte på Teams den 18.11.2020 kl. 18:00 for presentasjon av planforslaget. Link til møtet legges ut på Nye Veier AS sin hjemmeside samme dag.

 

Åpen kontordag

For de som ønsker å snakke med planleggerne, inviteres det til åpen kontordag på Nye Veiers prosjektkontor i Oksfjordhamn den 24.11.2020 kl. 10:00 – 17:00.
Booking av tidspunkt skjer via hjemmesiden til Nye Veier AS, eller ved å kontakte prosjektleder Steinar Rask. Se kontaktinformasjon under.

 

Kommunikasjon på nordsamisk

På det åpne møtet, og ved direkte kontakt med Rambøll, vil det være mulig å kommunisere på nordsamisk. Viktige sammendrag i planmaterialet er også oversatt til samisk.

 

Spørsmål

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Nye Veier AS v/prosjektleder Steinar Rask,

Mobil: 476 16 808/e-post: steinar.rask@nyeveier.no, eller til Rambøll v/Ulla Sennesvik,

Mobil: 482 20 730/ e-post: ulla.sennesvik@ramboll.no.

 

E6 Kvænangsfjellet Plankart

Bestemmelser E6 Kvænangsfjellet

Planbeskrivelsen E6 Kvænangsfjellet

Vedlegg kan lasrtes ned på Nye veiers hjemmeside: her