Demensteamet består av:

Demenskoordinator: Kari Eva Eide

Lege: Dr. Kjell Nysveen

Hjemmesykepleien: Ann Mari Jonassen, hjelpepleier i hjemmesykepleien

Skjerma avd.: Siv  Ragnhild Jenssen, hjelpepleier 1

Demensteamet kan tilby samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale. Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon:
 
Telefon: 77 77 90 60 eller mobil 98 24 46 60. E-post: demensteam@kvanangen.kommune.no
 
Konsulent Rolf Bjarne Jørgensen kan kontaktes på tlf 77 77 90 26 dersom man har spørsmål om kontortiden for koordinatoren.