Kommunens kriseledelse har vedtatt at det skal være full åpenhet rundt korona/ covid-19 situasjonen i Kvænangen. Derfor velger vi tidlig å gå ut med følgende informasjon.

Kvænangen kommune ble i dag kontaktet av FHI fordi èn person i kommunen har vært nærkontakt med en covid-19 smittet.

Jeg vil oppfordre alle til å være nøye med å følge de nasjonale smittevernrådene, vask og sprit hendene, hold deg hjemme hvis du har symptomer og unngå situasjoner hvor man ikke kan holde en god meter fra hverandre, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik.

Kommunen vil holde innbyggere, ansatte og andre informert så snart ny informasjon foreligger.