For levering av elektronisk faktura som EHF;

Vår elektroniske fakturaadresse er orgnr 940331102

 

Vi kan også motta faktura pr e-post i PDF-format;

faktura@kvanangen.kommune.no

 

Dersom det ikke lar seg gjøre å sende faktura elektronisk er vår postadresse;

Kvænangen kommune

Gárgu 8

9161 Burfjord

 

NB! Uansett leveransemåte er det viktig at leverandører merker fakturaen korrekt i referansefeltet, helst med bestillers 5-sifrede ressursnummer eller alternativt med navn på bestiller. Dette for å forenkle distribuering av faktura til riktig saksbehandler slik at oppgjør kan skje innen forfall.