Søknader vil bli behandlet iht. vedtatte retningslinjer.

Aktuelle veistrekninger ihht retningslinjer: Seglvik, Kjækanveien, Moaveien og Vangen.

Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 2020.docx PDF document ODT document

Søknadsskjema brøytetilskudd 2020.docx PDF document ODT document

 

Adresse for søknad: 

 
Kvænangen kommune, Avdeling for Næring, utvikling og teknisk
Gárgu 8
9161 Burfjord

Eller på E-post: post@kvanangen.kommune.no