Retningslinjer for brøytetilskudd er vedtatt av Kvænangen kommunestyre - sak 54/18.

Søknader vil bli behandlet iht. vedtatte retningslinjer.

For spørsmål kontakt avdeling for Næring- utvikling og teknisk på telefon: 77778843 / eller på e-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no

 Vedtatte retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 27062018.pdf

søknadsskjema kommunalt brøytetilskudd 2019.docx PDF document ODT document

 

Spildra, Reinfjord, Saltnes, inngår ikke i tilskuddsordningen, da de etter Kommunestyrets vedtak sak 89/18 ble bevilget midler for ordinært vedlikehold for 2019.

Adresse for søknad: 

 
Kvænangen kommune, Avdeling for Næring, utvikling og teknisk
Gárgu 8
9161 Burfjord.

 

Eller på E-post: post@kvanangen.kommune.no