Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS ble stiftet 13. november 2003 med Troms fylkeskommune og 24 av fylkets kommuner på eiersiden.

 

Vil du selv inn på Bredbåndfylkets hjemmeside, så klikk deg inn her.

Forretningsideen for å etablere Bredbåndsfylket var med bakgrunn i Troms fylkes målsetning om utbygging av høyhastighets bredbåndsinfrastruktur i hele fylket. Nettet skal bidra til effektiv samhandling, offentlig fornying og økonomiske gevinster ved samordnte innkjøp av tjenester. Troms fylkeskommune tok initiativ til denne viktige målsettingen blant annet fordi det er en offentlig oppgave å sørge for god infrastruktur og det var ingen kommersielle aktører som ville ta risiko med et slikt stort utbyggingsprosjekt.

 

Vår visjon er
Først og fremst innen bredbånd
Vår målsetning er at vi skal være det offentliges redskap for å bli best på fiber i Norge innen 2015.
 

 

Bredbåndsfylket Troms AS
I 2002 tok Troms fylkeskommune initiativ til en storstilt bredbåndssatsning i regionen.
I 2003 ble Bredbåndsfylket Troms etablert med kommunene og Fylkeskommunen som eiere
I løpet av få år bygde man opp en regional infrastruktur som er blant de beste i Europa.
Formålet med satsningen var:
- Etablere et regionalt stamnett som kommersielle teleaktører kunne bygge videre på og gi næringsliv og husholdninger superbredbånd
- Etablere superbredbånd til det offentlige i Troms
- Bruke supernettet til forskning, utvikling og fornying
Resultatet av satsningen er at regionen – på bred front – har utviklet en elektronisk infrastruktur for framtiden.
Vår infrastruktur gir hver enkelt mulighet for å kunne delta i samfunnets digitale hverdag med nettsamfunn, digital kultur og opplevelser som konserter, festivaler, kino og TV.

 

 

Jeg vil...