Vi har inntil videre innført besøksstans ved Gargo sykestue og sykehjem, TU og fellesareal på Hybelbygget. Kun helt nødvendige besøk vil bli tillatt, og skal avtales på forhånd med leder for sykehjem/institusjon.

Beboere på institusjon, i bofellesskap og i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av COVID-19. For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nødvendig med besøksstans og adgangskontroll. Tiltaket omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter.

Hjemmel for gjennomføring av tiltakene er forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Husk god håndhygiene!