Det innføres midlertidig besøksstans til 18.01.21. Unntak gjøres for pasienter i livets sluttfase og ved alvorlig sykdom. All besøk skal skje i forhold til de vanlige besøksrutinene PDF document ODT document  (klikk på blå skrift for å lese rutinene).