Oversikt over kaiområdet

Regulativet er pr d.d. bare gjeldende for Burfjord Industrikai.

Regulativet kan leses her.

Oversiktsbilde/kart kaiområdet 

For opplysninger vedrørende Kommunal kai i Burfjord kontakt: 
Ole Martin Holst. Telefon: 99029990. E-post: omh@oleholst.no eller

Avdelingsingeniør anlegg, Dag Åsmund Farstad. Telefon: 77778843. E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no