Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Turområde Olgola. Foto: AB Bæhr

Kartlegging av parkeringsbehov

Kvænangen kommune deltar i et forprosjekt om utvikling av felles løsninger for parkering og renovasjon i Nord Troms etter modell fra Lyngen kommune.  Målet er å utvikle god og bærekraftig besøksforvaltning med fokus på felles skilting, parkering og avfallshåndtering.  

Utlysning av lokal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Kvænangen kommune har mottatt 288 000 kroner fra staten som skal gis som likviditetstilskudd til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med den siste nedstengingen og restriksjoner i november /desember 2021 og januar 2022.