Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. juli kl. 13:14

Smitteutbrudd i Kvænangen

Les mer clear
Småbåthavn

Kartlegging av behov for fiskeri- og småbåthavn i Burfjord

Kvænangen kommune utfører en forstudie om etablering av fiskeri- og småbåthavn i Burfjord. Nøyaktig plassering av havnen er ikke avklart, og det er foreløpig 3 ulike alternativ som vurderes. Sweco er innleid som eksten konsulent i denne prosessen. 

Penger

Ny utlysning - midler til dekning av faste utgifter bedrifter og lag/foreninger - Koronafond

Med forbehold om godkjenning i kommunestyret  lyser Kvænangen kommune ut midler til dekning av faste utgifter i bedrifter og lag/foreninger i 3. og 4. kvartal 2020. Dette er en viderefløring av  koronafondet om gjaldt fra mars - juni i år.  Denne støtteordningen er rettet mot bedrifter og lag/forenigner som har inntektstap pga smitteverntiltak og restriksjoner som følge av Covid -19 pandemien. Søkandsfristen for denne søknadsrunden er 08.12.2020.